Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ο γυμνισμός στην Ελλάδα του 2017

Γυμνισμός: Ο εναλλακτικός τουρισμός για… διακριτικούς τουρίστες Ο γυμνισμός μια απο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού Ο γυμνισμός αποτελεί την πρακτική της έκθεσης του γυμνού σώματος και ονομάζεται επίσης κοινωνική γυμνότητα ή naturism(nudism). Στηρίζεται σε μία φιλοσοφία και τρόπο ζωής που θεωρεί το γυμνό ανθρώπινο σώμα ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό και αποδεκτό, σε μια ευρύτερη προσέγγιση […]

Πάνω